Görme Engelliler

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

7 Eylül 2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete´de yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği yayımlandı.

7 Eylül 2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete´de yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği yayımlandı. Yaymlanan yönetmelikle aşağıdaki yönetmelik ve yönergeler yürülükten kaldırıldı.

 

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelikler

- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği,

- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,

- Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği,

- Milli Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği,

- Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği

- Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği

- Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği,

- Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliği,

- Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği,

- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği,

- Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik,

Yürürlükten kaldırılan Yönergeler

- Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi,

- Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulamasına İlişkin Yönerge,

- Anadolu Öğretmen Liseleri Öğrencilerinin Uygulamaları İzleme Etkinlikleri Yönergesi, 
- Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Uygulamalarına İlişkin Yönergesi,

 

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ